Logo
n 0800 105 135   Volajte zadarmo Po–Pia 8.00-17.00

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE
O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Kancelária 24h s. r. o. na účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a na vykonávanie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám nebudú ďalej zasielané. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie. 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Kancelária 24h s. r. o., so sídlom Šulekova 2, Bratislava, identifikačné číslo: 46493000, zapísaná v obchodnom registri vedenom v Bratislave, oddiel B, vložka 78530 (ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Kancelária 24h s. r. o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, adresa elektronickej pošty [email protected], telefón 0800 105 135.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 120 mesiacov od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Správca nemá v úmysle poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení, máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: emailom na [email protected], písomne poštou na sídlo firmy, telefonicky na 0800 105 135.

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené, alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou, a nie je ani požiadavkou, ktorá je nutná na uzatvorenie zmluvy.

6.5. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Váš košík je prázdný

Kancelársky nábytokKancelársky nábytok O
Stoličky a kresláStoličky a kreslá O
Kancelárske vybavenieKancelárske vybavenie O
Kuchyne a jedálneKuchyne a jedálne O
Šatne a ich vybavenieŠatne a ich vybavenie O
Záhradný nábytokZáhradný nábytok O
Dielňa a skladDielňa a sklad O
Dom, byt, záhradaDom, byt, záhrada O