Logo
n 0800 105 135   Volajte zadarmo Po–Pia 8.00-17.00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ZÁSADY PRE SPRACOVANIE A OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI KANCELÁRIA 24h s. r. o.

V našej firme Kancelária 24h s. r. o. si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Táto stránka Vám poskytne informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, ako s nimi nakladáme a kde o Vašich osobných údajoch môžete získať informácie. Ďalej tiež, aké sú možnosti ich zabezpečenia pre každého zákazníka a ako vám súbory cookies uľahčujú opakované návštevy nášho webu.

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ďalej len "ZOOU"), v platnom znení, a s princípmi rámcových smerníc Európskej únie pre ochranu dát, najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES. Správcom a zároveň spracovateľom týchto osobných údajov je spoločnosť:

Kancelária 24h, s. r. o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO: 46493000
DIČ: 2023435271
Obchodný register: Okresný súdom v Bratislave, oddiel B, vložka 78530.

Spracovanie údajov na týchto internetových stránkach a COOKIES

Kancelária 24h automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré nám boli zaslané Vaším prehliadačom v protokolových súboroch servera.

Kancelária 24h nemôže tieto údaje priradiť ku konkrétnym osobám. Tieto údaje nie sú spájané s inými zdrojmi dát. Tieto údaje sú navyše po vykonaní štatistickej analýzy odstránené. Ďalšie osobné údaje, napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa, nie sú zhromažďované, pokiaľ Vami neboli poskytnuté dobrovoľne, napr. ako súčasť prihlásenia, registrácie, prieskumu, súťaže, plnenia zmluvy alebo žiadosti o informácie.

Tieto informácie získame prostredníctvom tzv. cookies. Takto získané informácie budú používané k Vašej personifikácii a na poskytovanie produktov a služieb, ktoré ste si vyžiadali, alebo ku ktorým ste dali súhlas. Samozrejme môžete si prehliadať naše webové stránky aj bez toho. Ak nechcete, aby sme rozpoznali váš počítač, môžete zabrániť tomu, aby súbory cookie boli uložené na pevný disk výberom "blokovať ukladanie súborov cookies" v nastavení Vášho prehliadača. Podrobnejšie informácie o súboroch cookies nájdete v Pomocníkovi Vášho prehliadača.

 

Na našej webovej stránke používame 6 druhov kategórií cookies:

1. Technické cookies

Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, ktoré sa rozhodnete využívať. Bez nich by naša webová stránka nefungovala, napr. by nebolo možné sa prihlásiť do používateľského účtu.

2. Funkčné cookies

Tieto cookies nám umožňujú zapamätať si Vaše základné voľby a vylepšujú používateľský komfort. Ide napríklad o zapamätanie si jazyka alebo možnosť zostať trvalo prihlásený.

3. Nepersonalizovaná reklama

Tieto cookies nám umožňujú zobrazovať Vám všeobecnú reklamu na produkty a služby.

4. Personalizovaná reklama

Vďaka týmto cookies Vám my a naši partneri môžeme ponúknuť relevantné produkty a služby na mieru, a to na základe Vašich nákupov, Vášho správania a Vašich preferencií.

5. Meranie publika

Tieto cookies nám umožňujú optimalizovať naše stránky na Vaše komfortné používanie a to na základe toho, ako ich používate. Cieľom je zapamätať si alebo predpokladať Vaše voľby. Ide napríklad o využívanie funkcií, ich umiestnenie, správanie na stránke.

6. Cookies tretích strán

Tieto cookies sú cookies tretích strán:

Partner Účel Ochrana osobných údajov
Facebook Facebook je sociálna sieť slúžiaca na komunikáciu medzi používateľmi, udržiavanie vzťahov a zábavu. Umožňuje zdieľať produkty a ďalšie stránky. Prihlásenie cez túto sieť umožňujeme prihlásenie na účet. http://www.facebook.com/about/privacy/
Facebook Ads Platforma na reklamu na Facebooku, retargeting, meranie konverzií.
http://www.facebook.com/about/privacy/
Google Ads Platforma na reklamu vo vyhľadávaní, bannerovú reklamu, YouTube reklamu, retargeting, meranie konverzií. https://policies.google.com/privacy
Google Analytics Analytický a marketingový nástroj na zisťovanie správania používateľa na stránke, za účelom návrhu lepšieho rozvrhnutia, funkcionalít a ďalšieho vylepšovania stránok, profilovania používateľa a zacielenia personalizovanej reklamy. https://policies.google.com/privacy
Google Display & Video 360 Platforma na bannerovú reklamu, retargeting, meranie konverzií. https://policies.google.com/privacy
Google Pay Platforma platenia prostredníctvom služby Google Pay https://policies.google.com/privacy

 

Udelením súhlasu so spracovaním cookies budú na Váš prístroj, ktorý na prehliadanie webovej stránky používate, nainštalované funkčné a analytické cookies (kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ obe kategórie, prípadne môžete"Odmietnut´ všetko"). Technické cookies inštalujeme na Vaše zariadenie vždy, teda aj bez Vášho súhlasu, pretože bez nich by naša webová stránka nefungovala.

Svoj súhlas so spracovaním cookies môžete odvolat´. V súvislosti so spracovaním cookies zo strany našej spoločnosti máte ďalej práva na: prístup ku cookies, vymazanie cookies, úpravu, doplnenie a opravu cookies, obmedzenie spracovania a právo podať sťažnosť na ÚOOÚ.

Doba, počas ktorej využívame cookies pri súhlase, je 12 mesiacov.

 

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom pre spracovanie Vašich osobných údajov, v prípade registrácie na webe, objednania emailového spravodajstva alebo tlačeného katalógu, je Váš súhlas, ktorý týmto dávate správcovi.

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov v prípade objednávky je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky).

Analýza webových stránok

Časti našich webových stránok používajú analytickú službu Google Analytics. Táto služba na analýzu stránok je prevádzkovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len Google). Tento analytický nástroj funguje na základe súborov cookies. Cookie je textový súbor, ktorý je odoslaný pri návšteve webových stránok a je dočasne uložený na pevnom disku používateľa webu, aby mohol analyzovať používanie tejto stránky. Informácie uložené súborom cookie sú obvykle odosielané na server Google v USA a uložené tam.

V rámci anonymizácie bude vaša IP adresa v členskom štáte EÚ alebo v inej krajine, ktorá je viazaná Dohodou o EHP, spoločnosťou Google, vopred skrátená. Spoločnosť Google použije poskytnuté informácie v našom zastúpení, aby vypracovala správu o používaní webových stránok. Adresa IP zaslaná prostredníctvom služby Google Analytics nebude zlúčená s inými dátami Google. Pokiaľ chcete zabrániť používaniu súborov cookie, môžete tak urobiť zmenou nastavenia lokálne vo webovom prehliadači používanom v počítači (napr. Safari, Internet Explorer, Opera, Firefox, atď.); program pre otváranie a zobrazovanie webových stránok. Ďalej môžete zabrániť zberu a spracovaniu dát prostredníctvom súborov cookie od spoločnosti Google prevzatím a inštaláciou pluginu, ktorý si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze od spoločnosti Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Zabezpečenie

Podnikli sme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Všetci naši zamestnanci a všetky tretie strany zapojené do spracovania dát musia dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov a spracovávať osobné údaje dôverne.

Pri zhromažďovaní a spracúvaní osobných údajov sa informácie zasielajú zašifrovanou formou, aby sa zabránilo zneužitiu dát treťou stranou. Naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobené technickému vývoju.

Všetky dáta uložené u správcu sú chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS šifrovaným pomocou TLS), ktorý chráni spojenie medzi webovým prehliadačom návštevníka webu a serverom pred odpočúvaním, podvrhmi dát a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu.

Správca nie je zaviazaný sledovať alebo opravovať akékoľvek údaje poskytnuté návštevníkmi webu a žiadnym spôsobom neručí za takéto dáta vložené návštevníkmi webu. Správca si vyhradzuje právo čas od času tieto dáta sledovať a opraviť, doplniť, či odstrániť ich bez udania dôvodu.

 

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej na dobu nevyhnutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Štandardná doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje v prípade zasielania obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov.

 

Z akých zdrojov Vaše osobné údaje získavame?

priamo od Vás pri našom rokovaní s Vami o uzavretí obchodu alebo poskytnutí služby a pri ich následnej realizácii (zákonné spracovanie),

od ďalších subjektov, ak ste k tomu dali svoj súhlas (dobrovoľné spracovanie),

z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií.

 

Zoznam najdôležitejších spracovateľov osobných údajov

Kancelária 24h nebude zdieľať ani odovzdávať žiadne identifikovateľné informácie o Vás tretím stranám bez Vášho súhlasu. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať len s obchodnými partnermi za účelom distribúcie ponuky našich produktov a služieb a ďalšej komunikácie s Vami, v prípadoch vyžadovaných zákonom, napríklad v súvislosti s otázkami štátnej správy, so súdnymi spormi alebo inými právnymi procesmi a požiadavkami, ak sme v dobrej viere presvedčení, že je poskytnutie Vašich údajov potrebné v záujme ochrany našich práv, napríklad pri vyšetrovaní možného porušenia našich podmienok alebo pri zisťovaní, prevencii alebo odhaľovaní podvodov.

 

Aké sú Vaše možnosti vo väzbe na dobrovoľné spracovanie a prenos osobných údajov?

V prípade dobrovoľného spracovania je len na Vašom slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhovanom rozsahu poskytnete, prípadne obmedzíte, alebo neposkytnete. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme. Poskytnutý súhlas môžete odvolať alebo zmeniť, či upraviť jeho rozsah. V prípade, že súhlas neudelíte, resp. odvoláte, sme povinní ukončiť spracovanie Vašich osobných údajov v primeranej dobe, ktorá zodpovedá technickým a administratívnym možnostiam. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete opätovne udeliť.

Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu splniť.

 

Zmena vašich osobných údajov?

 

Pre náležité a správne spracovanie, je potrebné nám oznámiť akúkoľvek zmenu Vašich osobných údajov, ku ktorej dôjde. V prípade, že vlastnou činnosťou zistíme, že Vaše osobné údaje nie sú pravdivé, alebo úplné, budete vyzvaní k oprave; nevykonanie opravy môže mať vplyv na služby, ktoré Vám poskytujeme.

 

 

Kde môžete uplatniť prípadné námietky na spracovanie osobných údajov a odvolať súhlas so spracovaním?

 

Máte kedykoľvek možnosť uplatniť prípadné námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov, odvolať udelený súhlas, či zmeniť jeho rozsah, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 

e-mailovou správou na adresu: [email protected]

písomným oznámením zaslaným na adresu: Kancelária 24h s. r. o., Šulekova 2,
811 06 Bratislava

telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle: +421 800 105 135

Váš košík je prázdný

Kancelársky nábytokKancelársky nábytok O
Stoličky a kresláStoličky a kreslá O
Kancelárske vybavenieKancelárske vybavenie O
Kuchyne a jedálneKuchyne a jedálne O
Šatne a ich vybavenieŠatne a ich vybavenie O
Záhradný nábytokZáhradný nábytok O
Dielňa a skladDielňa a sklad O
Dom, byt, záhradaDom, byt, záhrada O