Logo
n 0800 105 135   Volajte zadarmo Po–Pia 8.00-17.00

Podmienky akcie "Okamžitá zľava"

Marketingová kampaň 
"
Okamžitá zľava"

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Obchodná spoločnosť Kancelária 24h s.r.o., IČO 46493000, so sídlom Šulekova 2, 811 06 Bratislava (ďalej len „Kancelaria24h“) organizuje v termíne od 00:01 hod dňa 1. 2. 2019 do 23:59 hod dňa 14. 4. 2019 (ďalej len "Doba konania") marketingovú kampaň s názvom "Okamžitá zľava" (ďalej len "Kampaň") a týmto stanovuje pravidlá a podmienky kampane, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke www.kancelaria24h.cz/okamzita-zlava.

 2. ZÁKLADNÉ PODMIENKY KAMPANE
  1. Zákazník zo Slovenskej republiky (ďalej len "Účastník"), ak splní podmienky Kampane uvedené v týchto pravidlách v Dobe konania, môže uplatniť vybrané zľavové kódy v maximálnej hodnote 150 € (slovom: stopäťdesiat eur) (ďalej len "Zľavové kódy"), najmä:
   1. Ak je odberateľom tlačeného katalógu s označením február-marec 2019. Platí tiež na elektronickú podobu katalógu.
   2. V Dobe konania nakúpi tovar z e-shopu Kancelaria24h v minimálnej hodnote 80 € (slovom: osemdesiat eur) vr. DPH (ďalej len "Tovar").
  2. Z Kampane budú vylúčení tí, ktorí:
   1. Nesplnia podmienky Kampane, uvedené v týchto pravidlách;
   2. Budú konať v rozpore so zákonom a/alebo s dobrými mravmi a/alebo sa dopustia podvodu v súvislosti s Kampaňou;
  3. V prípade vylúčenia Účastníka, nemá takýto Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.
 1. ĎALŠIE PODMIENKY
  1. Jednotlivé zľavové poukazy možno uplatniť iba raz, a to na nákup tovaru z e-shopu Kancelaria24h alebo formou asistovaného predaja cez telefón v Dobe konania.
  2. Zľavový poukaz nemožno vymeniť za peniaze, a to ani pri prípadnom vrátení zakúpeného tovaru, na ktoré bol zľavový poukaz použitý. Kancelaria24h takémuto Účastníkovi, ktorý vráti tovar, na ktorého zakúpenie zľavový poukaz uplatnil, poskytne náhradu ceny za tovar, ktorý Účastník skutočne uhradil.
  3. Zľavový poukaz nie je určený na ďalší predaj a nie je možné ho kombinovať s inými darčekovými poukazmi alebo zľavovými poukazmi z iných kampaní a akcií.
  4. Neuplatnený zľavový poukaz v čase na ňom uvedenom, nemôže byť Účastníkovi akokoľvek nahradený.
  5. Na poskytnutie Zľavových kódov nemá Účastník garantovaný nárok.

 2. OSOBNÉ ÚDAJE
  1. Správcom osobných údajov Účastníka je Kancelaria24h. Kontakt na Kancelaria24h je na www.kancelaria24h.sk/website/kontakty
  2. Účelom spracovania osobných údajov Účastníka je riadna účasť v Kampani a s tým súvisiace činnosti ako sú napr. Vyhodnotenie Účastníkov, kontrola a vyhodnotenie splnenia podmienok Kampane zo strany Účastníkov.
  3. Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na www.kancelaria24h.sk/website/ochrana-osobnych-udajov

 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Kancelaria24h prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.
  2. Kancelaria24h si vyhradzuje právo meniť podmienky Kampane, prípadne Kampaň úplne zrušiť.
  3. Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Kampani.
  4. Tieto pravidlá Kampane nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník svojim zaradením do Kampane vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.
  5. Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Kampane alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Kancelaria24h.

V Bratislave, dňa 1. 2. 2019.

Váš košík je prázdný

U  Newsletter k24
Prihlásiť k odberu newslettera
H
Hore
Kancelársky nábytokKancelársky nábytok O
Stoličky a kresláStoličky a kreslá O
Kancelárske vybavenieKancelárske vybavenie O
Kuchyne a jedálneKuchyne a jedálne O
Šatne a ich vybavenieŠatne a ich vybavenie O
Vonkajšie vybavenieVonkajšie vybavenie O
Dielňa a skladDielňa a sklad O